VAŽNO!

Molimo da se prije nastavka ispunjavanja ovog upitnika obavezno upoznate s informacijama koje se nalaze u prilogu klikom na navedeni dokumenat. Klikom na polje „PRIHVAĆAM“ potvrđujete da ste prihvatili navedene informacije i da želite da Vam se iste dostave na Vašu e-mail adresu koju ćete navesti.

Ovime potvrđujem prihvat značenja dolje navedenih uvjeta i ostalih podataka o društvu za osiguranje Merkur osiguranje d.d. prije sklapanja ugovora o osiguranju.


Osnovni podaci osiguratelj- Merkur osiguranje d.d.
Sjedište: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb
Tel: 01/630-83-33, Fax: 01/615-71-30
http://www.merkur.hr, e-mail: info@merkur.hr
Trgovački sud u Zagrebu- MBS 080030150.
Temeljni kapital: 83.779.200,00 kn uplaćen u cijelosti; 23.272 dionica á 3.600,00 kn
MB: 1165011
OIB: 08937835435
Uprava društva: Robert Vrca, predsjednik, Krešimir Limpić, član, Marko Klemenčič, član
Predsjednik nadzornog odbora: Ingo Hofmann
Žiro račun za životno osiguranje: IBAN: HR9623600001102631204- Zagrebačka banka d.d.
Žiro račun za neživotna osiguranja: IBAN: HR8223600001502152437 - Zagrebačka banka d.d.
Nadzor nad društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga-HANFA


Završna izjava:
Izbor mjerodavnog prava za ugovor: Stranke su se usuglasile o primjeni prava Republike Hrvatske za ovaj ugovor o osiguranju.
Ugovaratelj osiguranja/ osiguranik izjavljuje da je primio/la, pročitao/ la, razumio/ la i da prihvaća Informacije vezano uz distribuciju osiguranja, dokument s informacijama o proizvodu osiguranja kao i predugovorne informacije propisane Zakonom o osiguranju što dokazuje prihvatom ove izjave. Prihvatom ove izjave potvrđujem da je proizvod koji želim ugovoriti proizvod koji zadovoljava moje potrebe i u skladu je s mojim zahtjevima a rezultat je utvrđivanja i procjene mojih zahtjeva i potreba. Ugovaratelj osiguranja/osiguranik potvrđuje da je primio, da je upoznat sa sadržajem i suglasan s Uvjetima dostupnim na ovoj stranici. Uvjeti temeljem kojih se zaključuje osiguranje, navedeni su na polici osiguranja. Prihvatom ove izjave ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik potvrđuje da su svi navedeni podaci točni, potpuni i ažurni te da je primio, pročitao i razumio Informacije o obradi podataka koje su dostupne na ovoj stranici , a koje se nalaze i na web stranici društva www.merkur.hr – Zaštita podataka. Prihvatom ove izjave, ugovaratelj osiguranja potvrđuje da je osiguranika/e upoznao sa svim informacijama o zaštiti osobnih podataka sukladno važećim propisima te da vezano za osiguranika/e poduzima i da će poduzimati sve potrebne radnje sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Ovime potvrđujem prihvat uvjeta osiguranja koji su sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju i koji reguliraju vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, pravila i uvjete za odstupanje od ugovora, visinu i način plaćanja premije, doprinosa, poreza i drugih troškova, roku koji obvezuje ponuditelja, pravo na opoziv odnosno odstupanje i način rješavanja sporova.

Ugovor o osiguranju mora biti sklopljen prije početka putovanja u inozemstvo. Ugovor o osiguranju koji je sklopljen nakon početka putovanja se smatra nevažećim.

Ovime potvrđujem da svi osiguranici za koje je ugovoreno ovo osiguranje imaju stalno mjesto boravka u Republici Hrvatskoj.

PRIHVAĆAM