VAŽNO!

Ovime potvrđujem prihvat značenja dolje navedenih uvjeta i ostalih podataka o društvu za osiguranje Merkur osiguranje d.d. prije sklapanja ugovora o osiguranju.


Osnovni podaci osiguratelj- Merkur osiguranje d.d.
Sjedište: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb
Tel: 01/630-83-33, Fax: 01/615-71-30
http://www.merkur.hr, e-mail: info@merkur.hr
Trgovački sud u Zagrebu- MBS 080030150.
Temeljni kapital: 83.779.200,00 kn uplaćen u cijelosti; 23.272 dionica á 3.600,00 kn
MB: 1165011
OIB: 08937835435
Uprava društva: Dalibor Đurkan, predsjednik, Robert Vrca, član, Andrea Schleich, član
Predsjednik nadzornog odbora: Ing. Andreas Stettner
Žiro račun za životno osiguranje: IBAN: HR9623600001102631204- Zagrebačka banka d.d.
Žiro račun za neživotna osiguranja: IBAN: HR8223600001502152437 - Zagrebačka banka d.d.
Nadzor nad društvom za osiguranje obavlja: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga-HANFA


Završna izjava:
Izbor mjerodavnog prava za ugovor: Stranke su se usuglasile o primjeni prava Republike Hrvatske za ovaj ugovor o osiguranju.
Ugovaratelj osiguranja/ osiguranik izjavljuje da je primio/la, pročitao/ la, razumio/ la i da prihvaća Informacije ugovaratelju osiguranja što dokazuje prihvatom. Potpisom ove ponude za osiguranje, ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik potvrđuje da su svi navedeni podaci točni, potpuni i ažurni te da je primio, pročitao i razumio Informacije o obradi podataka koje su prilog ovoj ponudi. Ugovaratelj osiguranja potvrđuje da je osiguranika/e upoznao sa svim informacijama o zaštiti osobnih podataka sukladno važećim propisima te da vezano za osiguranika/e poduzima i da će poduzimati sve potrebne radnje sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Ovime potvrđujem prihvat sljedećih uvjeta osiguranja koji su sastavni dio elektronskog ugovora o osiguranju i koji reguliraju vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, pravila i uvjete za odstupanje od ugovora, visinu i način plaćanja premije, doprinosa, poreza i drugih troškova, roku koji obvezuje ponuditelja, pravo na opoziv odnosno odstupanje i način rješavanja sporova.

Ovime potvrđujem prihvat mogućnosti za odustanak od elektronskog ugovora o osiguranju isključivo na temelju pismenog zahtjeva upućenog na Merkur osiguranje d.d. u roku ne kasnijem od početka ugovora o osiguranju navedenog na elektronsko izdanoj polici.

PRIHVAĆAM